כיתוב לוגו
073-2409700

פוליטיקה ושלטון ציבורי

 

 

מערכת שעות לקורס: פוליטיקה ושלטון ציבורי

 

 

 

 

מס

יום

תאריך

נושא

שעות

מרצה

1.                   

 

 

מבוא לממשל ופוליטיקה

תיאוריות פוליטיות מובילות

רשויות המדינה (מחוקקת ושופטת)

 

 

2.                   

 

 

הסביבה האירגונית של שירות המדינה: משרדי ממשלה, יחידות סמך.

 

 

 

3.                   

 

 

בתי חולים ממשלתיים.

מערכת הביטחון.

הרשות המבצעת.

 

 

4.                   

 

 

בתי חולים ממשלתיים.

מערכת הביטחון.

הרשות המבצעת.

 

 

5.                   

 

 

מיקור חוץ.

תהליכי הפרטה: יתרונות וחסרונות

 

 

6.                   

 

 

ממשחקים בין משרדי הממשלה

איחוד יחידות בין משרדיות

רפורמות בשירות המדינה בארץ ובעולם.

 

 

7.                   

 

 

דרכי החלפת השלטון בדמוקרטיה ובישראל- השפעה על מבנה ארגוני ובעלי תפקידים.

 

 

 

8.                   

 

 

בחירות בשלטון המקומי.

סוגי שלטון בישראל ובמדינות נבחרות בעולם.

 

 

9.                   

 

 

ייעול מערכות- עבודה מול משרד האוצר, משרד ראש הממשלה, נציבות שירות המדינה.

 

 

 

10.               

 

 

מבחן.

 

 

 

 

 

 

קורסים-גמולים

בשיתוף עם