כיתוב לוגו
073-2409700

עריכה לשונית

 

 

מערכת שעות לקורס: עריכה לשונית

 

 

 

 

מס

יום

תאריך

נושא

שעות

מרצה

1.                   

 

 

מבוא –רובדי הלשון העברית

 

 

2.                   

 

 

כללי הכתיב המלא חסר הניקוד וכללי הפיסוק

 

 

3.                   

 

 

תקופות העברית

 

 

4.                   

 

 

עריכת תרגום

 

 

5.                   

 

 

השפעת הלועית על העברית

 

 

6.                   

 

 

עקירת שיבושי לשון, צירופי סמיכות לעומת שם ותוארו, תיקוני ניסוח

 

 

7.                   

 

 

עקירת שיבושי לשון, צירופי סמיכות לעומת שם ותוארו, תיקוני ניסוח

 

 

8.                   

 

 

סוגיות בתחביר ובניסוח

 

 

9.                   

 

 

ניבים וביטוים

 

 

10.               

 

 

סוגיות בשימוש מילות היחס ומילות הקישור

 

 

11.               

 

 

משולחנה של עורכת סדנת עריכה

 

 

12.               

 

 

דו משמעות בלשון, חידוש מילים

 

 

13.               

 

 

כללי הכתיב המלא חסר הניקוד וכללי הפיסוק

 

 

14.               

 

 

 החלטות האקדמיה ללשון עברית והגישות השונות לעריכה

 

 

15.               

 

 

סדנת עריכה המשך

סיכום

 

 

 

 

 

 

קורסים-גמולים

בשיתוף עם