כיתוב לוגו
073-2409700

ניהול משאבי אנוש

 

 

מערכת שעות לקורס: ניהול משאבי אנוש

 

 

 

 

מס

יום

תאריך

נושא

שעות

מרצה

1.                   

 

 

הכרת שוק העבודה גיוס עובדים

 

 

2.                   

 

 

שיטות וכלים למיון עובדים

 

 

3.                   

 

 

ניהול צוות עובדים תקשורת ארגונית

 

 

4.                   

 

 

תרבות ואקלים ארגוני

 

 

5.                   

 

 

מסך הערכים הארגוני

 

 

6.                   

 

 

מנהגות ארגונית כמעצבת מודלים מוסרים

 

 

7.                   

 

 

ניהול השינוי ואתיקה בארגונים

 

 

8.                   

 

 

ניהול השינוי ואתיקה בארגונים

 

 

9.                   

 

 

סגנונות ניהול הדומה והשונה מבחינה מגדרית 

 

 

10.               

 

 

סגנונות ניהול הדומה והשונה מבחינה מגדרית

 

 

11.               

 

 

הנעת עובדים והגורם האנושי הארגון

 

 

12.               

 

 

הנעת עובדים והגורם האנושי הארגון

 

 

13.               

 

 

תרבות ואקלים ארגוני

 

 

 

 

 

 

קורסים-גמולים

בשיתוף עם