כיתוב לוגו
073-2409700

ניהול ידע בארגונים

 

 

ערכת שעות לקורס: ניהול ידע בארגונים

 

 

 

 

מס

יום

תאריך

נושא

שעות

מרצה

1.                   

 

 

עבודת הארגון בעידן הידע

 

 

2.                   

 

 

עבודת הארגון בעידן הידע

 

 

3.                   

 

 

למידה ארגונית וניהול ידע

 

 

4.                   

 

 

למידה ארגונית וניהול ידע

 

 

5.                   

 

 

תשתיות תומכות ידע (תפעוליות, טקטיות ואסטרטגיות)

 

 

6.                   

 

 

תשתיות תומכות ידע (תפעוליות, טקטיות ואסטרטגיות)

 

 

7.                   

 

 

תהליכי תכנון ופיתוח מוצרים מבוססי ידע

 

 

8.                   

 

 

תהליכי תכנון ופיתוח מוצרים מבוססי ידע

 

 

9.                   

 

 

כלים מתודולוגיים וטכנולוגיים לתמיכה בידע ובלמידה ארגונית

 

 

10.               

 

 

כלים מתודולוגיים וטכנולוגיים לתמיכה בידע ובלמידה אירגונית

 

 

11.               

 

 

עקרונות תכנון וחשיבה אסטרטגית עסקית

 

 

12.               

 

 

עקרונות תכנון וחשיבה אסטרטגית עסקית

 

 

13.               

 

 

תשתיות תומכות ידע (תפעוליות, טקטיות ואסטרטגיות

 

 

 

 

 

 

קורסים-גמולים

בשיתוף עם