כיתוב לוגו
073-2409700

מבוא למשטר בישראל

 

 

מערכת שעות לקורס:מבוא למשטר מדינת ישראל

 

 

מס

יום

תאריך

נושא

שעות

מרצה

1.                   

 

 

מבוא לממשל ופוליטיקה –תיאוריות פוליטיות מובילות.

 

 

2.                   

 

 

מהי דמוקרטיה?מאפייני הדמוקרטיה בישראל

 

 

3.                   

 

 

רשויות המדינה (מבצעת ,שופטת ,מחוקקת).

 

 

4.                   

 

 

רשויות המדינה (מבצעת ,שופטת ,מחוקקת).

 

 

5.                   

 

 

דרכי החלפת השלטון בישראל

 

 

6.                   

 

 

התקשורת –כלב השמירה של הדמוקרטיה.

 

 

7.                   

 

 

הסביבה הארגונית של שירות המדינה: משרדי ממשלה , יחידות סמך , חברות ממשלתיות

 

 

8.                   

 

 

תהליכי הפרטה ומיקור חוץ

 

 

9.                   

 

 

רפורמות בשירות המדינה ,מעמדם ופעילותם של איגודי העובדים

 

 

10.               

 

 

מבקר המדינה יועמ"ש ונציבות שירות המדינה תפקידים וסמכויות.

 

 

11.               

 

 

נשיא המדינה וסמכויותיו של השלטון המקומי.

 

 

12.               

 

 

הגדרתו וסמכויותיו של השלטון המקומי.

 

 

13.               

 

 

השלטון המרכזי והשפעתו על השלטון המקומי.

 

 

 

 

 

 

קורסים-גמולים

בשיתוף עם