כיתוב לוגו
073-2409700

מבוא למנהל ציבורי

 

 

מערכת שעות לקורס: מבוא למנהל ציבורי

 

 

 

 

מס

יום

תאריך

נושא

שעות

מרצה

1.                   

 

 

תיאוריות וגישות במנהל הציבורי

 

 

 

 

2.                   

 

 

הסיבה להתפתחות המנהל הציבורי

 

 

 

3.                   

 

 

מהו- מדע המדינה גישות בחקר הפוליטיקה

 

 

4.                   

 

 

 

הגדרות המנהל הציבורי

 

 

 

5.                   

 

 

יעדים לאומיים

 

 

 

6.                   

 

 

המנהל הציבורי והמגזר הפרטי הסקטור הציבורי בישראל

 

 

 

7.                   

 

 

דיני עבודה חברות ממשלתית

 

 

8.                   

 

 

 

הגדרת תקציב, הכנת תקציב ציבורי

 

 

9.                   

 

 

הגדרות להצלחה

 

 

10.               

 

 

הפרטה במגזר הציבורי

 

 

11.               

 

 

הפיקוח הציבורי על המנהל הציבורי

 

 

12.               

 

 

רפורמות במנהל הציבורי

 

 

13.               

 

 

התפתחות השלטון המקומי הגלובליזציה של השלטון המקומי

 

 

14.               

 

 

רפורמות המנהל הציבורי

 

 

15.               

 

 

מעמדם של איגודים מקצועיים ,יחסי עבודה

 

 

 

 

 

 

קורסים-גמולים

בשיתוף עם