כיתוב לוגו
073-2409700

הזירה התקשורתית (תקשורת המונים)

 

 

מערכת שעות לקורס: הזירה התקשורתית (תקשורת המונים )

 

 

מס

יום

תאריך

נושא

שעות

מרצה

1.                   

ג'

20.01.15

מבוא ליחסי ציבור

דוברות והסברה

08:30-16:15

זאב שניידר

2.                   

ג'

27.01.15

תהליכים מעצבים תקשורת המונים – חברתיים, פוליטיים, כלכליים וטכנולוגיים

נהלי עבודה וטכניקות ביחסי ציבור

08:30-16:15

זאב שניידר

3.                   

ג'

03.02.15

מעמדו של הדובר ואיש יחסי הציבור

בניית קמפיין אסטרטגי ביחסי ציבור

08:30-16:15

זאב שניידר

4.                   

ג'

10.02.15

שיטות עבודה של דובר במישור הפוליטי

הדובר במישור העסקי

08:30-16:15

זאב שניידר

5.                   

ג'

17.02.15

כוחו ועוצמו של הדובר במערכת הבחירות

נהלים ואתיקה בעבודת דובר

08:30-16:15

זאב שניידר

6.                   

ג'

24.02.15

מסיבת עיתונאים הכנה ותיק-עיתונות

יחסי הגומלין בין יחסי הציבור והדוברות

08:30-16:15

זאב שנידר

7.                   

ג'

3.3.15

אובייקטיביות בתקשורת המונים

חוק רשות השידור

08:30-16:15

זאב שניידר

8.                   

ג'

10.3.15

מולטימדיה ותקשורת אינטראקטיבית

08:30-11:45

זאב שניידר

 

 

 

 

קורסים-גמולים

בשיתוף עם