כיתוב לוגו
073-2409700

גרפולוגיה

 

 

מערכת שעות לקורס: גרפולוגיה לסייעות גנים ובתי ספר

 

 

 

 

מס

יום

תאריך

נושא

שעות

מרצה

1.                   

 

 

מבוא לגרפולוגיה והסבר על הבנת התהליכים הנפשיים הפיסיים והמנטאליים בכתה היד

 

 

2.                   

 

 

הרכיבים הגרפולוגיים- דף הנייר, הקריאות השוליים

 

 

3.                   

 

 

מהלך שורות, מרחק בין אותיות, מרחקים בין מילים

 

 

4.                   

 

 

שלושת אזורי הכתיבה, מרחקים בין משפטים, גודל האותיות

 

 

5.                   

 

 

זיהוי של לחוצים פיזיים בכתב ביד וסימני מצוקה

 

 

6.                   

 

 

פענוח צורות האותיות מ-א' עד ל'

 

 

7.                   

 

 

פענוח צורות לאותיות מ-ל' עד ת'

 

 

8.                   

 

 

שקר ומרמה בכתב היד+ חתימות ומהי גרפו תרפיה

 

 

9.                   

 

 

התאמת מקצועות על פי כתב היד

 

 

10.               

 

 

סיכון והתנסות בפענוח כתב יד

 

 

 

 

 

 

קורסים-גמולים

בשיתוף עם