כיתוב לוגו
073-2409700

בטיחות בעבודה

 

 

 

 

מערכת שעות לקורס: בטיחות בעבודה

 

 

 

 

מס

יום

תאריך

נושא

שעות

מרצה

1.                   

 

 

מבוא לבטיחות בעבודה, נהלים והוראות בטיחות

 

 

2.                   

 

 

ועדות בטיחות בעבודה, גופים ומוסדות בבטיחות

 

 

3.                   

 

 

חוקים ותקנות בבטיחות, הגורם האנושי ובטיחות

 

 

4.                   

 

 

תאונות עבודה, אחריות הממונה

 

 

5.                   

 

 

סקר סיכונים, סיכונים כימיים

 

 

6.                   

 

 

סיכוני אש, סיכונים מכאניים ופיסקליים.

 

 

7.                   

 

 

עבודה ברעש, ציוד מגן אישי

 

 

8.                   

 

 

סיכוני עבודה בגובה, חוק עבודת נשים

 

 

9.                   

 

 

חוק עבודת נוער, בטיחות בכלי עבודה ומכונות

 

 

10.               

 

 

בטיחות במשרד, המבנה הארגוני של הבטיחות

 

 

11.               

 

 

סיכוני הלחץ והשחיקה בעבודה, מבוא לבטיחות בעבודה

 

 

12.               

 

 

נהלים והוראות בטיחות, ועדות בטיחות בעבודה

 

 

13.               

 

 

גופים ומוסדות בבטיחות

 

 

 

 

 

 

קורסים-גמולים

בשיתוף עם