כיתוב לוגו
073-2409700

קורס הנהלת חשבונות סוג 1+2 חדש

285 לימוד אקדמיות

בפיקוח משרד הכלכלה

מטרת הקורס:

תחום החשבונאות מלווה את המגזר העסקי מאז ומתמיד. עקב התמורות החלות בארץ ובעולם בתחום הפיננסי נמשך ואף הולך וגובר הביקוש לאנשי מקצוע מעולים בתחום זה.
הנהלת החשבונות היא דרישה הכרחית בכל מוסד או ארגון. הנהלת החשבונות היא כלי הבקרה והביקורת של הארגון על תהליכי ההכנסות וההוצאות המתקיימים בו. עבודת הנהלת החשבונות כוללת רישום שיטתי ועדכני של הפעולות הכספיות המתנהלות בעסק, המרכיבות את המחזור העסקי של הארגון. מנהלי הארגון זקוקים בכל שלב נתון לנתוני האמת של התנהלות החברה לצורך ניהולה, וכן לשם גיבוש צפי לגבי פעילותה בסוף שנת התקציב.
קורס הנהלת החשבונות הוא הדלת לעולם החשבונאות, והוא מהווה את התשתית לכל מקצועות החשבונאות באשר הם.
תוכנית הלימודים מותאמת לתוכנית העדכנית שנבנתה במשרד הכלכלה והיא נועדה להעלות את רמתם המקצועית של מנהלי החשבונות ולהתאימה לדרישות הפרקטיקה.

תנאי קבלה: 

12  שנות לימוד (ידע בחישובים מתמטיים) .
וועדת קבלה 
משך הקורס: 320 שעות לימוד אקדמיות ( כ- 80 מפגשים)
שעות וימים: מתכונת דו שבועית בשעות 17:30-20:45  

נושאי לימוד:

1.    חשבונאות פיננסית- פרקי נושא זה הינם דלת הכניסה לעולם החשבונאות. ילמדו כללי החשבונאות הבסיסיים ועקרונות החשבונאיים המקובלים. התלמיד ילמד על התהליך החשבונאי למן החל מאיסוף המידע החשבונאי, רישומו, סיווגו ועד לשלב ערכית דוחות כספיים המבוססים על המידע שנאסף ונרשם. בנוסף ילמדו דרכי ניהול החשבונות בעסקים תעשייתיים/ יצרניים, לרבות ניהול חשבונות בסוגים שונים של התאגדויות, כגון: חברות, שותפויות ומלכ"רים ולרבות עסקים בעלי מבנה או אפיון מיוחד כגון: עסקות משותפות, מכירות במשגור וכו'.
2.    תורת המסחר והמשק – סוגי התאגדויות, מושגי יסוד בכלכלה, מושגי יסוד בבנקאות וביטוח, שיקים שטרות וכרטיסי אשראי, מערכת המסים בישראל.
3.    חישוביים מסחריים- כלים מתמטיים חיוניים לשם יישום נכון של כללים חשבונאיים. חישובי רווח והפסד, חישובי הנחות, חישובי ריבית, הצמדה והפרשי שער, ניכיון שטרות ושיקים לפירעון עתידי ועוד.
4.    חשבונאות מעשית- ממוחשבת: יישום מעשי של נושאי הלימוד בחשבונאות פיננסית באמצעות תוכנת מחשב. הפקת דוחות שונים באמצעות תוכנת מחשב ושימוש בגיליון נתונים אלקטרוני ומסד נתונים.


חובות הלומד :

נוכחות:

90% מהיקף שעות הלימוד.

בחינות:

בחינת גמר :
בחינה עיונית- הנהלת חשבונות סוג 1+2 (בסיסי+מתקדם) שתכלול: חשבונאות פיננסית, תורת
 המסחר והמשק, חישובים מסחריים.
 בחינה מעשית- חשבונאות מעשית ממוחשבת סוג 1+2 ( בסיסי+ מתקדם).
 בחינות בית ספריות בנושאי הלימוד הנכללים בקורס, לאורך תקופת הלימודים.

 

תעודות:

בוגרי הקורס, שיעמדו במבחני משרד הכלכלה והמבחנים במהלך הקורס, יקבלו תעודת מקצוע ותעודת גמר מטעם משרד הכלכלה.
תעודת בוגר קורס " הנהלת חשבונות סוג 1+2 " מטעם קמפוס השפלה.
שכר לימוד: 6200 ₪ ( לא כולל תשלום עבור בחינות – עיוני ומעשי, כ- 288 ₪ ורכישת ספרים – עלות משתנה כ- 750 ₪ ).
לפרטים והרשמה: שיחת חינם 1-800-200-667
ללמוד, להרוויח, להתקדם.
"קמפוס השפלה" רמלה


לייעוץ ומידע נוסף

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם